Hjertespesialist, dr. med. Svend Aakhus, MDNLF

Driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF (avtalespesialist)

c/o Colosseumklinikken medisinske senter

Sørkedalsveien 10c, 0369 OSLO

Hjertespesialist Svend Aakhus er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, han er godkjent spesialist i hjertesykdommer og indremedisin, og har doktorgrad i hjertemedisin.

Han har lang og bred erfaring med utredning og behandling av pasienter med hjerte- og karsykdommer ved Rikshospitalet, St. Olavs hospital og i spesialistpraksis.

Medlem av Den norske legeforening, Norsk Cardiologisk Selskap og European Society of Cardiology.

Driftsavtale: Helse Sør-Øst RHF (avtalespesialist)

Pasientens egenandel: 345.- + materiell

Henvisninger: mottas fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten, elektronisk over Norsk helsenett eller som brev. Alle henvisninger leses og prioriteres av kardiolog.

Ventetid for undersøkelse: ca 4 - 8 uker for ordinære henvisninger, kortere for prioriterte

E-epikrise: samme dag.

Epikrise i post: 2-3 dg.

EPJ: Infodoc/Norsk helsenett

Post- og kontoradresse: Sørkedalsveien 10c, 0369 OSLO (2 etasje)