Arbeids EKG

Arbeids EKG

Arbeids EKG utføres med pasienten sittende på en tilpasset ergometersykkel. Blodtrykksmansjett settes på pasientens høyre arm og måler for surstoffmetning på venstre pekefinger. EKG tilkobles ved 12 små elektroder som smertefritt festes på huden på pasientens rygg og brystregion.

Arbeidsbelastningen tilpasses pasientens form og begynner lavt og økes hvert minutt til pasienten når maksimal belastning eller legen velger å avbryte testen.

Varighet: 10-15 min

Forberedelse:

Lett frokost kan inntaes. Bruker pasienten hjertemedikamentene betablokker (SeloZok, ), kalsiumantagonist (Amlodipin, Norvasc, Isoptin), eller nitrat (Ismo, ) skal disse helst ikke taes samme morgen. Andre medikamenter taes som avtalt med lege. Lette treningsklær kan være hensiktsmessig.

Nytte:

Med arbeids EKG påvises pasientens arbeidskapasitet, samt blodtrykk og surstoffmetning under fysisk arbeide. Selve EKG benyttes til å påvise kransåresykdom (angina pectoris).

Er det mistanke om angina pectoris kan det bli aktuelt med videre undersøkelser med røntgen (CT eller kransåre-røntgen, koronar angiografi) som utføres på sykehus.