Våre lokaler

Legekontoret

Rom for arbeids EKG

Rom for hjerteultralyd